Leie av timer i hallen høst – vinter – vår 20/21

Utesesongen nærmer seg slutten og alle medlemmer i Ski IL Tennis har anledning til å leie fast time i tennishallen i vintersesongen.

Vi legger til grunn følgende:

Leieforholdet baseres på fast time pr. uke, fortrinnsvis for hele vintersesongen – subsidiært deler av sesongen
Høstsemester 2020
15 ukers leieforhold
Oppstart lørdag 5. september
Avslutning fredag 18. desember
Vårsemester 2021
18 ukers leieforhold
Oppstart lørdag 3. januar
Avslutning fredag 7. mai
Pris kr 160,- pr. time
Alle som deltar på spilling i hallen må være medlem i Ski IL Tennis
Ledige tidspunkter
Mandager, fredager, lørdager og søndager kl. 07:00-23:00
Tirsdager kl. 07:00-15:00 og 22:00-23:00
Onsdager og torsdager 07:00-14:00 og 21:00-23:00
Fakturering skjer i november og mars

Dersom du er interessert i leie av fast time, send en e-post innen fredag 21. august til john.svensli@jernbanedirektoratet.no Oppgi ønsket tidspunkt og eventuelt alternativt tidspunkt for ønsket leie, samt hvem som skal delta på spilling. Dersom du ønsker kun deler av sesongen må dette angis særskilt. Tildeling av timer skjer innen 5. september. Tidligere leieforhold gir ansiennitet dersom det er flere som ønsker samme tidspunkt. Videre prioriteres leie av hel sesong fremfor deler av sesong.