Nye medlemmer velkommen!

Ski tennis ønsker alle tennisinteresserte velkommen som medlemmer. Ta kontakt med John Ove Svensli: john.ove.svensli@nsb.no eller mobil  916 53 441.

Medlemskap gir fri benyttelse av alle utendørsbaner. Kun medlemmer kan bruke anleggene.

Kontigent for  2014:

Junior + student kr. 830

Senior inkludert pensjonister kr. 1250

Kontonummer: 1100 112 1903

Halv pris ved innmelding etter 1. september