Stenging av hallen

På kveldens pressekonferanse informerte Regjeringen om at det innføres rødt tiltaksnivå i Viken kommune i perioden tirsdag 16. mars – søndag 11. april som følge av høyt smittetrykk.

Dette innebærer at Ski tennishall stenges for all aktivitet med umiddelbar virkning, og holdes foreløpig stengt tom. søndag 11. april.  Vi kommer med oppdatert informasjon etter påske når myndighetene har vurdert tiltaksnivå etter 11. april.

Leietakere i hallen slipper å betale for kansellerte timer.

Ta kontakt dersom noe er uklart.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-hele-viken/id2838828/?expand=factbox2835775