Årsmøte 4.mars klokken 19.00

Ski IL Tennis har årsmøte mandag 4. mars 2013 kl. 19:0o.

Sted: Møterom 2. etg i Alliansehallen i Ski idrettspark

Agenda:

 1. Godkjenne de fremmøtte representanter
 2.  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av
  1. Ordstyrer
  2. Referent
  3. 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandling av årsberetning for 2012
 5.  Behandling av regnskap for 2012
 6. Behandling av innkomne forslag
 7. Fastsette kontingent for 2013
 8. Godkjenne budsjett for 2013
 9.  Valg