Fortsatt nivå A

Regjeringen har besluttet å videreføre tiltaksnivå A i Nordre Follo kommune for perioden mandag 12. april – søndag 25. april.

Dette innebærer at Ski tennishall må holdes stengt for all aktivitet tom. søndag 25. april.  Leietakere slipper å betale leie for fast time når hallen er stengt.

Hardcourtbanene ute er klargjort for spill, men kan ikke benyttes til organisert trening for voksne over 20 år. For barn og ungdom kan organisert trening ute gjennomføres med en begrensning på 10 deltakere, samt begrenset til innbyggere i Nordre Follo kommune. 

Ved eventuell bruk av hardcourtbanene til spill i privat regi skal det holdes minimum 2 meters avstand. Unngå å berøre nettstolper, nettkant og andre glatte overflater.

Grusbanene forventes klargjort i slutten av april måned.

Ved behov for supplerende informasjon, er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen

John Ove Svensli

john.svensli@jernbanedirektoratet.no

Stenging av hallen

På kveldens pressekonferanse informerte Regjeringen om at det innføres rødt tiltaksnivå i Viken kommune i perioden tirsdag 16. mars – søndag 11. april som følge av høyt smittetrykk.

Dette innebærer at Ski tennishall stenges for all aktivitet med umiddelbar virkning, og holdes foreløpig stengt tom. søndag 11. april.  Vi kommer med oppdatert informasjon etter påske når myndighetene har vurdert tiltaksnivå etter 11. april.

Leietakere i hallen slipper å betale for kansellerte timer.

Ta kontakt dersom noe er uklart.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-hele-viken/id2838828/?expand=factbox2835775

Åpning av Ski tennishall

Til 

Leietakere I Ski tennishall

Lagledere i Ski IL Tennis

På gårsdagens kommunestyremøte I Nordre Follo kommune ble det besluttet at det ikke skal innføres strengere lokale smittevernstiltak utover nasjonalt tiltaksnivå D.

Dette innebærer at Ski IL Tennis gjenåpner tennishallen for spill, men med noen begrensninger. Følgende retningslinjer legges til grunn:

  • Tenniskurs kan kjøres som ordinært
  • Lagene kan trene som ordinært
  • Leietakere i hallen kan benytte fast time, men begrenset til deltakere med bostedsadresse i Nordre Follo kommune

De nye retningslinjene gjelder fra torsdag 11. februar og inntil videre.  Leietakere med bostedsadresse utenfor Nordre Follo kommune eller som av andre årsaker ikke ønsker å ta i bruk fast time fra 11. februar, gir meg en beskjed på e-post slik at vår registering av fakturagrunnlag blir korrekt.

Alle som benytter hallen skal følge gjeldende smittevernsregler – se vedlagte informasjon.  Videre skal kursansvarlig, lagleder eller leietaker notere og oppbevare informasjon om hvem som har vært til stede på spilling. Dette for å spore eventuell smitte. Informasjonen skal oppbevares i minimum 2 uker. Kursansvarlig, lagleder eller leietaker er ansvarlig for at alle deltakere følger smittevernsreglene.

Årsmøte

SKI IL TENNIS

Årsmøte 2020 blir på nett, lenke nederst her, mandag 15. mars kl. 19:00 2020 se dagsorden:

1.  Godkjenning av dagsorden

2.  Godkjenning av fremmøtte representanter

3.  Valg av ​a) dirigent

​b) referent

​c) 2 representanter til å underskrive protokollen

4.  Behandling av årsberetning for 2020

5.  Behandling av regnskap for 2020

6. Behandling av innkomne forslag

7.  Godkjenne budsjett for 2021

8.  Fastsette kontingent for 2021

9. Valg: ​

​Alf T. Semelenge ​ – ikke på valg

​Trygve Berg ​​ – ikke på valg

​Anniken Poulsson Beer – ikke på valg

​Eli Onsvaag ​​ – ikke på valg

​Jim Krüger Olsen ​ – på valg

​John Ove Svensli ​ – på valg

​Henning Berge ​​ – på valg

​Sven Harald Østby ​ – på valg

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes på e-post til john.svensli@jernbanedirektoratet.no innen 09. mars 2021.

Join Zoom Meeting
https://cnvc.zoom.us/j/91237251155

Meeting ID: 912 3725 1155

Status Ski tennis


Fra onsdag 3. februar åpnes det for at barn/ungdom under 20 år igjen kan drive organisert trening innendørs. Dette innebærer at tenniskurs for barn/ungdom kan gjenopptas forutsatt at smittevernsregler ivaretas..

Dessverre vil tennishallen fortsatt være stengt inntil videre for all aktivitet for voksne.

Vi kommer tilbake med mer informasjon straks det kommer reviderte føringer fra Regjeringen eller Nordre Follo kommune.

Utvidet stenging av hallen

På dagens pressekonferanse informerte regjeringen om at alle organiserte fritidsaktiviteter innendørs skal settes på vent til 18. januar. Styret i Ski IL Tennis legger til grunn at all aktivitet i Ski tennishall innstilles de to kommende uker. Inngangsdøren til hallen blir fysisk stengt.

Leietakere vil bli godskrevet for bortfall av timer.

Vi kommer tilbake med ny informasjon straks det kommer oppdaterte landsdekkende eller lokale retningslinjer for perioden etter 18. januar.