Utvidet stenging av hallen

På dagens pressekonferanse informerte regjeringen om at alle organiserte fritidsaktiviteter innendørs skal settes på vent til 18. januar. Styret i Ski IL Tennis legger til grunn at all aktivitet i Ski tennishall innstilles de to kommende uker. Inngangsdøren til hallen blir fysisk stengt.

Leietakere vil bli godskrevet for bortfall av timer.

Vi kommer tilbake med ny informasjon straks det kommer oppdaterte landsdekkende eller lokale retningslinjer for perioden etter 18. januar.

Forlengelse av sosial nedstengning til 16.12

Formannskapet i Nordre Follo kommune har i kveld vedtatt en videreføring av tiltakene om sosial nedstrengning frem til 16. desember (se link).

Dette innebærer at idrettsanlegg i kommunen kun kan benyttes til organisert trening for barn i barneskolealder og yngre.  Dette innebærer at tennishallen kun skal benyttes til tenniskurs for barn.

Covid-19 innstramming

Nordre Follo kommune har vedtatt innstramming i smittevernstiltakene. Dette medfører at all organisert idrett og fritidsaktiviteter for personer over 20 år må innstilles inntil videre. Ski tennishall vil bli stengt for utleie til medlemmer og trening for lagene fom. i dag (tirsdag 10. november).

Tenniskurs for barn og ungdom under 20 år kan videreføres. Vi forsterker rutinene med avstand, samt håndrenhold. Voksne må dessverre vente utenfor til timen er over.

Tiltakene vil foreløpig gjelde til 30. november. Vi kommer med oppdatert informasjon når kommunen har besluttet omfang av tiltak etter denne dato.

Leie av timer i hallen høst – vinter – vår 20/21

Utesesongen nærmer seg slutten og alle medlemmer i Ski IL Tennis har anledning til å leie fast time i tennishallen i vintersesongen.

Vi legger til grunn følgende:

Leieforholdet baseres på fast time pr. uke, fortrinnsvis for hele vintersesongen – subsidiært deler av sesongen
Høstsemester 2020
15 ukers leieforhold
Oppstart lørdag 5. september
Avslutning fredag 18. desember
Vårsemester 2021
18 ukers leieforhold
Oppstart lørdag 3. januar
Avslutning fredag 7. mai
Pris kr 160,- pr. time
Alle som deltar på spilling i hallen må være medlem i Ski IL Tennis
Ledige tidspunkter
Mandager, fredager, lørdager og søndager kl. 07:00-23:00
Tirsdager kl. 07:00-15:00 og 22:00-23:00
Onsdager og torsdager 07:00-14:00 og 21:00-23:00
Fakturering skjer i november og mars

Dersom du er interessert i leie av fast time, send en e-post innen fredag 21. august til john.svensli@jernbanedirektoratet.no Oppgi ønsket tidspunkt og eventuelt alternativt tidspunkt for ønsket leie, samt hvem som skal delta på spilling. Dersom du ønsker kun deler av sesongen må dette angis særskilt. Tildeling av timer skjer innen 5. september. Tidligere leieforhold gir ansiennitet dersom det er flere som ønsker samme tidspunkt. Videre prioriteres leie av hel sesong fremfor deler av sesong.