Innkalling til årsmøte

Torsdag 7. april 2016 kl. 19:00, Møterommet i 2.etg i Ski Alliansehall

 

Dagsorden:

 

 1. Godkjenning av dagsorden

 

 1. Godkjenning av fremmøtte representanter

 

 1. Valg av a) dirigent
 2. b) referent
 3. c) 2 representanter til å underskrive protokollen

 

 1. Behandling av årsberetning for 2015

 

 1. Behandling av regnskap for 2015

 

 1. Behandling av innkomne forslag

 

 1. Godkjenne budsjett for 2016

 

 1. Fastsette kontingent for 2016/17

 

 1. Valg

 

 

Eventuelle forslag til behandling på årsmøtet må være sendt styret senest 1. april. Disse sendes på e-post til johnove.svensli@nsb.no