Innkalling til årsmøte

 

SKI IL TENNIS

Onsdag 8. april kl. 19:00, møterommet i 2.etg i Ski Alliansehall

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av dagsorden
  1. Godkjenning av fremmøtte representanter
  1. Valg av a) dirigent
  2. b) referent
  3. c) 2 representanter til å underskrive protokollen
  1. Behandling av årsberetning for 2014
  1. Behandling av regnskap for 2014
  1. Behandling av innkomne forslag
  1. Godkjenne budsjett for 2015
  1. Fastsette kontingent for 2015/16

9 .Valg

Eventuelle forslag til behandling på årsmøtet må være sendt styret senest 1. april. Disse sendes på e-post til johnove.svensli@nsb.no