Åpning av Ski tennishall

Til 

Leietakere I Ski tennishall

Lagledere i Ski IL Tennis

På gårsdagens kommunestyremøte I Nordre Follo kommune ble det besluttet at det ikke skal innføres strengere lokale smittevernstiltak utover nasjonalt tiltaksnivå D.

Dette innebærer at Ski IL Tennis gjenåpner tennishallen for spill, men med noen begrensninger. Følgende retningslinjer legges til grunn:

  • Tenniskurs kan kjøres som ordinært
  • Lagene kan trene som ordinært
  • Leietakere i hallen kan benytte fast time, men begrenset til deltakere med bostedsadresse i Nordre Follo kommune

De nye retningslinjene gjelder fra torsdag 11. februar og inntil videre.  Leietakere med bostedsadresse utenfor Nordre Follo kommune eller som av andre årsaker ikke ønsker å ta i bruk fast time fra 11. februar, gir meg en beskjed på e-post slik at vår registering av fakturagrunnlag blir korrekt.

Alle som benytter hallen skal følge gjeldende smittevernsregler – se vedlagte informasjon.  Videre skal kursansvarlig, lagleder eller leietaker notere og oppbevare informasjon om hvem som har vært til stede på spilling. Dette for å spore eventuell smitte. Informasjonen skal oppbevares i minimum 2 uker. Kursansvarlig, lagleder eller leietaker er ansvarlig for at alle deltakere følger smittevernsreglene.

Årsmøte

SKI IL TENNIS

Årsmøte 2020 blir på nett, lenke nederst her, mandag 15. mars kl. 19:00 2020 se dagsorden:

1.  Godkjenning av dagsorden

2.  Godkjenning av fremmøtte representanter

3.  Valg av ​a) dirigent

​b) referent

​c) 2 representanter til å underskrive protokollen

4.  Behandling av årsberetning for 2020

5.  Behandling av regnskap for 2020

6. Behandling av innkomne forslag

7.  Godkjenne budsjett for 2021

8.  Fastsette kontingent for 2021

9. Valg: ​

​Alf T. Semelenge ​ – ikke på valg

​Trygve Berg ​​ – ikke på valg

​Anniken Poulsson Beer – ikke på valg

​Eli Onsvaag ​​ – ikke på valg

​Jim Krüger Olsen ​ – på valg

​John Ove Svensli ​ – på valg

​Henning Berge ​​ – på valg

​Sven Harald Østby ​ – på valg

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes på e-post til john.svensli@jernbanedirektoratet.no innen 09. mars 2021.

Join Zoom Meeting
https://cnvc.zoom.us/j/91237251155

Meeting ID: 912 3725 1155

Status Ski tennis


Fra onsdag 3. februar åpnes det for at barn/ungdom under 20 år igjen kan drive organisert trening innendørs. Dette innebærer at tenniskurs for barn/ungdom kan gjenopptas forutsatt at smittevernsregler ivaretas..

Dessverre vil tennishallen fortsatt være stengt inntil videre for all aktivitet for voksne.

Vi kommer tilbake med mer informasjon straks det kommer reviderte føringer fra Regjeringen eller Nordre Follo kommune.