Årsmøte 25.3.2019

Årsmøte 2018 i Ski Alliansehall, mandag 25. mars kl. 19:00

Dagsorden:

1. Godkjenning av dagsorden

2. Godkjenning av fremmøtte representanter

3. Valg av ​a) dirigent
​b) referent
​c) 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandling av årsberetning for 2018

5. Behandling av regnskap for 2018

6. Behandling av innkomne forslag

7. Godkjenne budsjett for 2019

8. Fastsette kontingent for 2019

9. Valg: ​
​Alf Semelenge – ikke på valg
​Trygve Berg – ikke på valg
​Anniken Poulsson Beer – ikke på valg
​Jim Krüger Olsen – på valg
​John Ove Svensli – på valg
​Henning Berge – på valg
​Sven Harald Østby – på valg

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes på e-post til john.svensli@jernbanedirektoratet.no innen 23. mars.