Årsmøte 2017 i Ski Alliansehall, tirsdag 13. mars 2018 kl. 19:00

Dagsorden:

  1. Godkjenning av dagsorden

  1. Godkjenning av fremmøtte representanter

  1. Valg av

a) dirigent

b) referent

c) 2 representanter til å underskrive protokollen

  1. Behandling av årsberetning for 2017

  1. Behandling av regnskap for 2017

  1. Behandling av innkomne forslag

  1. Godkjenne budsjett for 2018

  1. Fastsette kontingent for 2018

  1. Valg

 

Eventuelle forlag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 8. mars. Sendes på e-post til john.svensli@jernbanedirektoratet.no