Nå kan du kjøpe klippekort i tennishallen

Fast leie

Pris for leie av fast time i ett semester er 2.500,-

Kontakt for fastleie:
John Ove Svensli
E-post: JohnOveS@nsb.no
Tlf: (+47) 91 65 34 41

Strøtimer – Klippekort

Det kan kjøpes klippekort i tre ulike størrelser. Ett klipp = en klokketime.

1   klipp –    250,- (250,- per time)

5   klipp – 1.000,- (200,- per time)

10 klipp – 1.750,- (175,- per time)

20 klipp – 3.000,- (150,- per time)

Ved bruk av klippekort SKAL det skrives opp navn og telefon- nummer i bookingplanen i hallen. Det er kun lov til å booke en fremtidig time eller dobbeltime.

NB: Plan for kurs og fastleide timer gjelder foran bookingplan for strøtimer.

Registrering av kjøpt klippekort gjøres på eget ark i hallen.

Betaling

Betaling gjøres ved å sette inn rett beløp forskuddsvis til konto: 1100 112 1903

Merk betaling Med Navn og telefonnummer samt hva betalingen gjelder (Eks. Klipp5 eller Klipp20).
Det forutsettes at alle som benytter fastleid time eller strøtimer er medlemmer av Ski IL Tennis.

Se eksempel på utfylling her:

PRISER HALL 2016